Pozvánka 8.7.2014

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA, KTERÁ SE KONÁ
V ÚTERÝ 8. července 2014 V 18:00 HODIN V SUŠÁRNĚ

PROGRAM:

 1. změna stanov bytového družstva dle nové legislativy – návrh stanov ke stažení zde
 2. volba kontrolní komise
 3. výběr a schválení dodavatele rekonstrukce elektrorozvodů
  v domě
 4. schválení podmínek kupní smlouvy na pozemek pod
  domem
 5. projednání navýšení záloh na služby, odměn
  představenstvu a kontrolní komise
 6. různé

Účast všech členů nutná! Část členské schůze se uskuteční za přítomnosti notáře.

Členové, kteří se nemohou zúčastnit, předem zplnomocní jinou osobu k zastupování. Vzor plné moci ke stažení zde. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřený.

Na členskou schůzi si vezměte občanské průkazy!