Pozvánka 2.5.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v pondělí 2. května 2016
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

  1. informace o uskutečněných rekonstrukcích a opravách v roce 2015
  2. návrh plánu oprav pro rok 2016
  3. informace o odkoupení pozemku pod domem
  4. Pražská teplárenská – výměna technologie a zřízení věcného břemene
  5. úklid domu
  6. zpráva kontrolní komise
  7. různé

Děkujeme předem za účast!