Pozvánka 8.7.2014

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA, KTERÁ SE KONÁ
V ÚTERÝ 8. července 2014 V 18:00 HODIN V SUŠÁRNĚ

PROGRAM:

 1. změna stanov bytového družstva dle nové legislativy – návrh stanov ke stažení zde
 2. volba kontrolní komise
 3. výběr a schválení dodavatele rekonstrukce elektrorozvodů
  v domě
 4. schválení podmínek kupní smlouvy na pozemek pod
  domem
 5. projednání navýšení záloh na služby, odměn
  představenstvu a kontrolní komise
 6. různé

Účast všech členů nutná! Část členské schůze se uskuteční za přítomnosti notáře.

Členové, kteří se nemohou zúčastnit, předem zplnomocní jinou osobu k zastupování. Vzor plné moci ke stažení zde. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřený.

Na členskou schůzi si vezměte občanské průkazy!

Aktualita

Představenstvo BD Kociánka v souladu se zákonem č. 90/2012 (zákon o obchodních korporacích) zřídilo webové stránky, prostřednictvím kterých budou svolávány členské schůze (§ 636 zákona).

Webové stránky by měly přispět větší informovanosti členů družstva. Kromě základních dokumentů družstva (stanovy, domovní řád apod.) a důležitých telefonních čísel zde v rubrice „Co dělat, když…“ najdete různé rady, které vám pomohou řešit řadu situací.

V současnosti je připravována členská schůze, která se uskuteční během dubna. Na členské schůzi budete seznámeni se změnami, které přinesl Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Členové budou seznámeni také s plánem oprav a rekonstrukcí domu v tomto roce.

Webové stránky jsou ve výstavbě.