Archiv autora: Matěj Havlíček

Pozvánka 2.5.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v pondělí 2. května 2016
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

  1. informace o uskutečněných rekonstrukcích a opravách v roce 2015
  2. návrh plánu oprav pro rok 2016
  3. informace o odkoupení pozemku pod domem
  4. Pražská teplárenská – výměna technologie a zřízení věcného břemene
  5. úklid domu
  6. zpráva kontrolní komise
  7. různé

Děkujeme předem za účast!

VÝMĚNA VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA

Vážení uživatelé bytů,

ve dnech 11. a 12. 6. 2015 bude ve všech bytech provedena výměna bytových vodoměrů na studenou i teplou vodu a měřičů tepla na radiátorech.

Z tohoto důvodu je nutné zpřístupnit byty dle níže uvedeného rozpisu, intervaly je nutné brát jako přibližné:

11. 6. 2015 byty č. 17–32

8.00–9.30            byty č. 29–32
9.30–11.00          byty č. 25–28
11.00–12.30       byty č. 21–24
12.30–14.00       byty č. 17–20

12. 6. 2015 byty č. 1–16

8.00–9.30            byty č. 13–16
9.30–11.00          byty č. 9–12
11.00–12.30       byty č. 5–8
12.30–14.00       byty č. 1–4

Práce na výměně vodoměrů vždy začínají od horních pater do spodních.

Výše uvedený rozpis prací je platný za předpokladu optimální přístupnosti bytového jádra, demontáže a montáže bytových vodoměrů.

Montáž bude provádět firma INMES. Na Vaše dotazy odpoví v pracovních dnech (od 8 do 17 hodin) na tel. 724 969 655 p. Chalupa a p. Blažej (montéři).

Děkujeme za spolupráci!