Archiv autora: admin

Pozvánka 31.3.2020

Vzhledem k opatřením, která byla vyhlášena Vládou ČR v důsledku pandemie koronaviru, rušíme 31. 3. 2020 členskou schůzi BD Kociánka. O náhradním termínu budete informováni.

Děkujeme za pochopení

Iva Kabeláčová

BD Kociánka

 


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v úterý 31. března 2020
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

 1. Informace o uskutečněných akcích v roce 2019
 2. Informace o plánovaných akcích v roce 2020
 3. Stav hospodaření, zpráva kontrolní komise
 4. Různé

Děkujeme předem za účast!

Pozvánka 25.3.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v pondělí 25. března 2019
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

 1. Volba členů do představenstva BD
 2. Volba členů do kontrolní komise BD
 3. Provozní záležitosti – oprava zvonků, zastřešení hlavního vchodu apod.
 4. Různé

Děkujeme předem za účast!

Pozvánka 4.2.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU
SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v pondělí 4. února 2019
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

 1. informace o uskutečněných akcích za rok 2018
 2. informace a návrhy možných akcí pro rok 2019
 3. stav hospodaření, zpráva kontrolní komise
 4. nominace do představenstva BD
 5. nájemní smlouvy pro členy BD odpovídající novému Občanskému zákoníku
 6. různé

Děkujeme předem za účast!

Pozvánka 11.6.2018

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ
v úterý 11. června 2018
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

 1. informace o uskutečněných opravách v roce 2017 a 2018
 2. návrhy možných akcí pro rok 2018
 3. STA
 4. stav hospodaření, vyúčtování služeb za rok 2017
 5. zpráva kontrolní komise
 6. různé

Děkujeme předem za účast!

Pozvánka 20.6.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ

v úterý 20. června 2017
ve 20:00 hodin v sušárně

PROGRAM:

 1. informace o uskutečněných rekonstrukcích a opravách v roce 2016 a 2017
 2. návrhy možných oprav pro rok 2017
 3. kontrola systému topení (radiátorů)
 4. využití místností v suterénu
 5. úklid domu
 6. stav hospodaření, vyúčtování služeb za rok 2016, úprava některých záloh
 7. zpráva kontrolní komise
 8. různé

Děkujeme předem za účast!

Aktualita 2.3.2015

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ

ve středu 18. března 2015 ve 20:00 hodin v sušárně

 PROGRAM:

 1. informace o rekonstrukcích a opravách v roce 2014
 2. plán oprav pro rok 2015
 3. nájemní smlouvy, domovní řád
 4. informace o odkoupení pozemku pod domem
 5. různé

   

Děkujeme předem za účast!

Aktualita 9.9.2014

V souvislosti s rekonstrukcí elektrorozvodů v domě není možné od 28. 8. 2014 používat sušárnu.

Dále oznamujeme přerušení dodávky elektrické energie v těchto termínech:
úterý 9. 9. 2014                9–16 hodin
středa 17. 9. 2014            9–16 hodin

Děkujeme za pochopení!

Pozvánka 8.7.2014

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA, KTERÁ SE KONÁ
V ÚTERÝ 8. července 2014 V 18:00 HODIN V SUŠÁRNĚ

PROGRAM:

 1. změna stanov bytového družstva dle nové legislativy – návrh stanov ke stažení zde
 2. volba kontrolní komise
 3. výběr a schválení dodavatele rekonstrukce elektrorozvodů
  v domě
 4. schválení podmínek kupní smlouvy na pozemek pod
  domem
 5. projednání navýšení záloh na služby, odměn
  představenstvu a kontrolní komise
 6. různé

Účast všech členů nutná! Část členské schůze se uskuteční za přítomnosti notáře.

Členové, kteří se nemohou zúčastnit, předem zplnomocní jinou osobu k zastupování. Vzor plné moci ke stažení zde. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřený.

Na členskou schůzi si vezměte občanské průkazy!

Aktualita

Představenstvo BD Kociánka v souladu se zákonem č. 90/2012 (zákon o obchodních korporacích) zřídilo webové stránky, prostřednictvím kterých budou svolávány členské schůze (§ 636 zákona).

Webové stránky by měly přispět větší informovanosti členů družstva. Kromě základních dokumentů družstva (stanovy, domovní řád apod.) a důležitých telefonních čísel zde v rubrice „Co dělat, když…“ najdete různé rady, které vám pomohou řešit řadu situací.

V současnosti je připravována členská schůze, která se uskuteční během dubna. Na členské schůzi budete seznámeni se změnami, které přinesl Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Členové budou seznámeni také s plánem oprav a rekonstrukcí domu v tomto roce.

Webové stránky jsou ve výstavbě.