Aktualita

Představenstvo BD Kociánka v souladu se zákonem č. 90/2012 (zákon o obchodních korporacích) zřídilo webové stránky, prostřednictvím kterých budou svolávány členské schůze (§ 636 zákona).

Webové stránky by měly přispět větší informovanosti členů družstva. Kromě základních dokumentů družstva (stanovy, domovní řád apod.) a důležitých telefonních čísel zde v rubrice „Co dělat, když…“ najdete různé rady, které vám pomohou řešit řadu situací.

V současnosti je připravována členská schůze, která se uskuteční během dubna. Na členské schůzi budete seznámeni se změnami, které přinesl Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Členové budou seznámeni také s plánem oprav a rekonstrukcí domu v tomto roce.

Webové stránky jsou ve výstavbě.