Aktualita 2.3.2015

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
BD KOCIÁNKA,
KTERÁ SE KONÁ

ve středu 18. března 2015 ve 20:00 hodin v sušárně

 PROGRAM:

  1. informace o rekonstrukcích a opravách v roce 2014
  2. plán oprav pro rok 2015
  3. nájemní smlouvy, domovní řád
  4. informace o odkoupení pozemku pod domem
  5. různé

     

Děkujeme předem za účast!